Monthly Archives

januari 2017

Het schaap met de 5 poten

By | Column | No Comments

Het Schaap met de 5 poten

Om je maar gelijk uit de droom te helpen, het schaap met 5 poten bestaat niet… Stel, in het hypothetische geval, dat het schaap met 5 poten wel bestaat, mag je je afvragen of dat zo geweldig is? Een schaap weet niet beter dan dat hij 4 poten heeft en wanneer hij ineens over 5 poten beschikt kunnen er 2 dingen gebeuren… Het schaap heeft geen flauw benul wat hij met dat 5e ding aan moet. Struikelt over z’n eigen poten en strompelt als een kreupele achter de kudde aan. Of hij beseft zich dat hij nu een voorsprong heeft op de rest en loopt constant voor de troepen uit. Geen wenselijke situatie, want zodoende is de schaapsherder, of zijn herdershond, constant bezig om het schaap op te jagen, dan wel af te remmen.

Hoe denk je als werkgever over een kandidaat die in zijn eerste gesprek al stelt dat het bedrijf hem niks meer kan leren. Hij weet immer alles al wat er te weten valt. Klinkt tikje arrogant hè? Maar is dat niet waar het schaap met de 5 poten idealiter aan moet voldoen? Ok, ik chargeer een beetje, maar helaas komen wij het nog met enige regelmaat tegen dat de functie-eisen dermate zwaar wegen dat hier niet aan te voldoen is. Alles in verhouding natuurlijk, want vaak zijn er wel goede professionals te vinden en past bijvoorbeeld de beloning niet bij de vereiste kennis en ervaring. Zo kregen wij eens een aanvraag voor een senior inkoper met minimaal 10 jaar ervaring in een complexe organisatie, specifieke aanwezige en aantoonbare kennis op een bepaald vakgebied en in het bezit van NEVI 1 en 2. Salarisindicatie max €3.780 per maand, bruto wel te verstaan… Enige ruimte om te schaven aan functie-eisen dan wel salarisindicatie was niet aanwezig. Voor deze opdracht hebben wij helaas moeten bedanken, dat gaat ons niet lukken. Jammer, want nieuwe opdrachten zijn altijd prettig. Bijna altijd dan, het moet wel enigszins realistisch blijven.

Ik begrijp het helemaal dat bedrijven de beste mensen in huis willen halen. En dat deze mensen dan wel in de functieschaal met bijbehorend salarishuis moeten passen.  Soms wordt er weleens te makkelijk voorbijgegaan aan het feit dat alle waar naar z’n geld is. In sommige gevallen is het wellicht een overweging waard om een inkoper aan te nemen, of in te huren, met een hogere salarisindicatie, respectievelijk tariefstelling, dan in eerste instantie voorzien. Zeker als er op korte termijn resultaten behaald moeten worden zonder daarbij gelijk de continuïteit, kwaliteit en de relaties op het spel te zetten. Dan ga je liever niet aan de slag met een inkoper die nog heel veel moet leren, maar misschien wel goedkoper is. Aan de andere kant, als er mogelijkheden zijn om te investeren in je medewerkers en je hebt de tijd en middelen daarvoor? Neem dan een lichtere inkoper met potentie aan, die past binnen de salarisindicatie en leidt hem op tot het gewenste niveau.

Dan heb je bijvoorbeeld ook organisaties die een vacature MOETEN publiceren. De eisen die hier, zo nu en dan, gesteld worden aan een kandidaat zijn zo specifiek, dat er sprake moet zijn van een “warme stoel”… Deze uitdrukking gebruiken wij voor functies waarbij het bijna niet anders kan dat de opdrachtgever al een kandidaat op het oog heeft. Voor de vorm, en omdat het moet, wordt deze functie nog in de markt gezet. Zo zie je bijvoorbeeld ter illustratie een functie waarbij ze op zoek waren naar een kandidaat met een afgeronde WO-opleiding Recht. Een minimumaantal jaren ervaring bij een met naam en toenaam genoemde afdeling bij een overheidsinstantie moest hebben. Aantoonbare ervaring met UAV-GC contracten. In het bezit van NEVI 3 en Six Sigma Black Belt en geen ZZP’er mocht zijn. Woonachtig in de regio en zo nog enkele zeer specifieke knock-out criteria. Klinkt in zo’n geval alsof ze al precies wisten wie ze voor deze opdracht in wilden huren en daar eigenlijk niet eens geheimzinnig over deden. Maar, ja, alleen omdat het moet…

Gelukkig zijn er nog vele opdrachtgevers die erkennen dat talent niet voor een appel en een ei te koop is en die willen investeren in hun medewerkers. Toen ik recentelijk bij een opdrachtgever was, vond ik het een mooie uitspraak van mijn gesprekspartner dat zij graag investeren in opleiding en persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers, want als hun medewerkers slimmer worden, de organisatie ook slimmer wordt. Daar kan je weinig tegenin brengen.

Tenslotte, het is en blijft volkomen terecht, dat opdrachtgevers met een zeer kritische blik naar kandidaatstellingen kijken en hun pijlen richten op de beste mensen. Daar staat echter wel tegenover dat de beste kandidaat eerder duurder dan goedkoper is. Een reële optie blijft natuurlijk een goede kandidaat met potentie. Maar als je denkt voor weinig geld een topper in huis te halen… Om deze reden wil ik afsluiten met een quote die ik tegenkwam op Linkedin:

If you think it’s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur!

norm

Inkoop ID voldoet wederom aan NEN 4400-1 norm!

By | Nieuws | No Comments

De registratie van Inkoop ID B.V. in het Register Normering Arbeid is wederom probleemloos gecontinueerd. Hiermee voldoet Inkoop ID B.V. aan de gestelde eisen voor het SNA-Keurmerk (NEN 4400-1 norm). U bent ervan verzekerd dat Inkoop ID aan haar verplichtingen uit arbeid heeft voldaan en dat u zaken doet met een gecertificeerde onderneming.

Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid. Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Per 1 juli 2012 geldt er een fiscale vrijwaring inzake de inlenersaansprakelijkheid. Dit betekent dat inleners die werknemers inlenen van een bureau met het SNA-keurmerk gevrijwaard kunnen worden van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst ten aanzien van niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting door de uitlener.

klantgerichtheid Als je doet wat je altijd deed

Als je doet wat je altijd deed…

By | Column | No Comments
Krijg je wat je altijd kreeg. Of zoals Albert Einstein ooit zei; “Insanity is doing the same thing, over and over again and expecting a different result”. Of het ook werkelijk Einstein was die deze uitspraak deed, daar zijn de meningen over verdeeld, echter om hier enige discussie voor te blijven, dat doet hier niet ter zake. De uitspraak op zich is een waarheid als een koe…

Onlangs was ik op een netwerkborrel waar als spreker Bart van den Belt een presentatie gaf. Een leuk, onderhoudend en inspirerend verhaal. Ergens weet je het meeste allemaal wel en toch is het goed om zo nu en dan weer even met je neus op de feiten gedrukt te worden en heb je net dat beetje inspiratie nodig om nieuwe dingen te gaan doen, of dingen anders te gaan doen. Bart verkondigde dat als je anders gaat denken, ook anders gaat doen en dat dit kan leiden tot betere, of in ieder geval, andere resultaten. Ofwel zoals Bart treffend verwoorde: “Succes is een resultaat, geen doel”.

In mijn vorige column schreef ik over competenties van inkopers en dat hier, in ieder geval in de literatuur, weinig aandacht aangegeven wordt. Om als inkoper succesvol te kunnen opereren moeten wij meer doen aan het ontwikkelen van onze competenties. Niet als doel op zich, maar om betere resultaten, en de waardering die het vak verdient, te verkrijgen. Het is zeer frappant om te zien dat de belangrijkste competentie die door inkopers ontwikkeld moet worden, klantgerichtheid is en als 4de belangrijkste competentie voor een inkoper genoemd is. Dit blijkt uit onderzoek wat door onze collega’s van InQuest is verricht. Het lijkt mij meer dan logisch, maar dat is het blijkbaar niet. Bij iedere zichzelf respecterende verkoper staat klantgerichtheid voorop en een competentie waar veel aandacht naar uitgaat, waarom bij de inkoper dan niet? De interne klant is tenslotte HET bestaansrecht van een inkoper. Zonder de waardering van, en samenwerking met, de interne klant is het naar mijn mening niet eens mogelijk om überhaupt succesvol als inkoper te kunnen zijn. Ik kan mij eerlijk gezegd alleen niet echt vinden in de term “Interne klant”, want dat klinkt op een of andere manier toch afstandelijker dan collega…

Ik vind het dan ook moeilijk te verteren dat veel inkopers in de publieke sector rechtmatigheid boven doelmatigheid verkiezen. Tijdens onze intake gesprekken geeft nog steeds menig inkoper uit deze sector aan dat zij rechtmatigheid het belangrijkste vinden. Naar mijn mening verlies je dan het belang van je interne klant uit het oog en krijg je resultaten die suboptimaal, of zelfs niet gewenst, zijn… Maar ja, je hebt in ieder geval geen kort geding aan je broek gekregen. Het enige goede antwoord is; doelmatigheid op een rechtmatige manier… Dit geld overigens ook voor de private sector waar de nodige inkopers hoofdzakelijk het belang van het volgen van de juiste processen en procedures boven het behalen van de beste resultaten stelt. Dit soort inkopers, sorry als ik hiermee iemand tegen de schenen schop, zijn de droeftoeters binnen een organisatie. Ik had het woord droeftoeter al eerder gehoord, maar tijdens een seminar met als keynote speaker, Jan van Setten, werd dit nog eens haarfijn toegelicht. Een droeftoeter is iemand die bij voorbaat in elke oplossing een probleem ziet. In mijn optiek een treffende definitie voor de hiervoor genoemde inkopers.

Jan van Setten ging daarna nader in op klantgerichtheid, weliswaar gebaseerd op verkopers, maar dat verbaast je ongetwijfeld niet, mede gezien mijn vorige column… Het geeft helaas alleen maar weer de bevestiging dat er wel ruimschoots aandacht is voor de soft skills van verkopers. Anyway… Klantgerichtheid wat betekent dit nu eigenlijk? Jan gaf hier met behulp van een etymologisch woordenboek de volgende uitleg aan: Klant komt van het Franse Chalant, wat afgeleid is van chaloir, wat betekent “sterk geïnteresseerd”, wat weer afgeleid is van het Latijnse “calere” niet te verwarren met het Rotterdamse krijg de kolere, en betekend; warm, opgewonden. Jan van Setten betoogde hiermee dat een goede verkoper een gezonde interesse in zijn klanten dient te hebben om succesvol te kunnen zijn. Het lijkt mij niet meer dan vanzelfsprekend dat dit eveneens van toepassing is op een inkoper, zowel in zijn interne klant als in wat een leverancier mogelijk voor hem en daarmee zijn organisatie kan betekenen. Als je als inkoper deze interesse niet hebt, dan zit je wellicht niet op je plek. Des te meer is het op z’n minst bijzonder te noemen dat inkopers als meest te ontwikkelen competentie “klantgerichtheid” noemen. Met deze competentie ben je in staat om je in te leven in je interne klant en daarmee het voor de organisatie best mogelijke resultaat te behalen, ofwel succesvol voor je zelf en voor je organisatie te zijn. Ongetwijfeld is deze competentie wel (latent) aanwezig bij ons inkopers, maar kan dit meer en duidelijker tot uiting komen…

Beste inkoper, wanneer ooit weer een onderzoek wordt gehouden onder inkopers over de belangrijkste en te ontwikkelen competenties, laten wij dan zorgen dat klantgerichtheid in ieder geval ergens onderaan komt te staan als meest te ontwikkelen competentie. En daarmee bedoel ik niet dat deze competentie minder belangrijk is geworden. Integendeel, deze competentie dient dan als een vanzelfsprekendheid bij iedere inkoper tot uiting te komen…