Aanbesteden

Een aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever bekend maakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om een offerte. In het algemeen wordt een aanbesteding in verband gebracht met de overheid en noemt met het in het bedrijfsleven eerder een offerteaanvraag, tender, RFQ of RFP.

De overheid kent meerdere soorten aanbestedingen. De Europese aanbesteding, openbare aanbesteding, de meervoudig onderhandse aanbesteding en de onderhandse aanbesteding. Een aanbesteding dekt over het algemeen het tactische gedeelte van het inkoopproces bij de overheid, dus dat van specificeren, selecteren en contracteren. De richtlijnen voor aanbestedingen zijn vastgelegd in de aanbestedingswet waarbij gekeken wordt naar zogenaamde drempelbedragen.

Aanbesteden
Aanbesteding

Wanneer door een overheidsdienst, die iets in wil kopen, zo’n drempelbedrag wordt overschreden dan moeten zij zich houden aan de voorgeschreven procedures en zich houden aan de pijlers van de Europese aanbestedingswetgeving. Onder de drempelbedragen mogen zij meervoudig onderhands of enkelvoudig onderhands aanbesteden. Ook hier gelden uiteraard bepaalde richtlijnen, echter is hier meer vrijheid in de keuze van de leverancier(s) en geen voorafgaande bekendmaking nodig. De onderhandse aanbesteding kan in de regel sneller uitgevoerd worden, omdat de administratieve en juridische lasten lichter zijn.

Bij PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kan informatie over alle vormen van aanbesteden ingewonnen worden. Zij hebben als taak het inkopen en aanbesteden in de publieke sector te professionaliseren. Voor leveranciers die willen inschrijven op een Europese of Openbare aanbesteding zijn er gespecialiseerde adviesbureaus die hun hierbij kunnen ondersteunen om zo veel mogelijk kans te maken op een gunning, zeker bij een grote complexe aanbesteding kan het de moeite en kosten lonen om van hun expertise gebruik te maken.