Duurzaam inkopen

Bij duurzaam inkopen let de inkopende partij niet alleen op prijs, kwaliteit en levertijd, maar tevens op milieu en maatschappij. Duurzaam inkopen schaart men ook wel onder de noemer Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Aspecten zoals circulariteit, het kunnen hergebruiken van grondstoffen en een wereld zonder afval, CO2 neutraal ondernemen en zakendoen met andere partijen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan spelen hierin mee. Partijen die niet zo nauw letten op bijvoorbeeld kinderarbeid, ontbossing en het gebruik van milieubelastende materialen worden bij voorkeur vooral geen zaken meegedaan.

duurzaam inkopen
duurzaam inkopen rijksoverheid

De Rijksoverheid wil een voorbeeldfunctie tonen bij het duurzaam inkopen. Onder leiding van het Ministerie van VROM worden duurzaamheidscriteria opgesteld voor alle categorieën die de overheid inkoopt. Deze criteria hebben betrekking op zowel milieu als sociale aspecten en worden meegewogen in de aanbestedingen. Dat betekent voor leveranciers die aan de overheid leveren eveneens duurzaam moeten inkopen en kijkt naar eerlijke handel met respect voor mensenrechten en hoe hun productieproces is ingericht met betrekking tot milieuaspecten. Zo is ook in menig aanbesteding het criterium Social Return meegenomen, waarbij de overheid verlangt dat een (potentiële) leverancier werkgelegenheid creëert voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

Duurzaam inkopen is overigens niet eenvoudig, de ontwikkelingen in de markt gaan razendsnel. Iets wat vandaag duurzaam is kan morgen alweer ingehaald zijn door nieuwe technologieën. Bovendien vergt het een hele andere manier van denken. Heeft bijvoorbeeld iemand een auto nodig of is het zaak dat degene zich van A naar B kan bewegen met alternatieve vervoermiddelen die minder belastend zijn voor het milieu of zelfs efficiënter dan het bezit van een auto. Mobiliteitsvraagstukken zijn hierdoor zeer actueel.

Doordat de overheid streeft naar 100% duurzaam inkopen moet je als leverancier aan veel verschillende criteria voldoen. Ook als je geen directe leverancier bent, maar wel levert aan zo’n leverancier, heeft duurzaamheid effect op je inkoopstrategie.