Inkoop ID voldoet wederom aan NEN 4400-1 norm!

By 19 januari 2017Nieuws
norm

De registratie van Inkoop ID B.V. in het Register Normering Arbeid is wederom probleemloos gecontinueerd. Hiermee voldoet Inkoop ID B.V. aan de gestelde eisen voor het SNA-Keurmerk (NEN 4400-1 norm). U bent ervan verzekerd dat Inkoop ID aan haar verplichtingen uit arbeid heeft voldaan en dat u zaken doet met een gecertificeerde onderneming.

Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid. Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Per 1 juli 2012 geldt er een fiscale vrijwaring inzake de inlenersaansprakelijkheid. Dit betekent dat inleners die werknemers inlenen van een bureau met het SNA-keurmerk gevrijwaard kunnen worden van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst ten aanzien van niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting door de uitlener.

Leave a Reply