Inkopers Versus de Crisis

Eén ding is zeker, de situatie waarin we momenteel verkeren gaat voorbij. Sommige mensen roepen dat de wereld hierna nooit meer hetzelfde zal zijn, maar dat riepen evenzoveel mensen tijdens de financiële crisis van 2008, het knappen van de dotcom bubble in 2000 of de oliecrisis in 1973. Telkens weer veerde de wereld op en ging het bedrijven en mensen na economisch herstel weer voor de wind. Dat we hier voorlopig niet uit zijn en dat we de gevolgen hiervan nog lang blijven merken staat wel vast. Dat we hier beter uit komen, dankbaar moeten zijn voor deze crisis en dat het allemaal gebeurt met een reden, vind ik van die dooddoeners waar ik persoonlijk niet zo veel mee kan. Echter bij de pakken neer zitten en hopen op betere tijden is geen optie. Wanneer de economische lente aanbreekt en zaken weer tot bloei komen kan niemand voorspellen… Dat deze tijd aanbreekt is zeker en waar mogelijk moeten we elkaar helpen om daar te geraken.

Ook inkoop heeft volop te maken met de gevolgen van de crisis. De samengestelde PMI voor april staat historisch laag en komt voor de 19 Euro landen uit op 13,5. Dat geeft een weinig rooskleurig beeld, maar aan de andere kant kan je, misschien een tikje opportunistisch, stellen dat de enige weg omhoog is. Corporates, MKB’ers en ZZP’ers zijn vol op zoek naar mogelijkheden, andere manieren van werken, om in business te blijven of nieuwe kansen te benutten. Wat betekent dit voor inkoop, nu en in de toekomst? Hebben we in de korte periode dat deze onvoorstelbare en ongrijpbare crisis ons in de greep heeft al lessons learned? En hoe kijken we tegen de toekomst aan vanuit inkoopperspectief?

We hebben dit voorgelegd aan een aantal Inkopers in ons netwerk. Lees hier de persoonlijke verhalen van deze mensen, hoe ze met de situatie omgaan en tegen de toekomst aankijken. Laat het je inspireren en motiveren.

– Marco Nicolai –

Erik Jan Nijssen

“Zolang de bedrijfsdoelstellingen gehaald worden en mensen hun functie naar wens uitvoeren blijkt ‘de nieuwe manier van werken’ dus te werken.”                                    

Kijkende naar de toekomst denk ik dat de ‘nieuwe’ manier van werken nu echt zijn intrede doet en binnen organisaties zijn beslag gaat krijgen.

Vanuit inkoop perspectief kunnen hier veel voordelen uit gehaald worden en levert dit voor een organisatie minder kosten op. Vanuit logistiek perspectief worden er minder bewegingen gerealiseerd door meer thuis te werken waardoor de infrastructuur binnen Nederland minder belast wordt. Leveringen/ diensten kunnen betrouwbaarder uitgevoerd worden omdat opstoppingen minder voor gaan komen binnen de 24 uurs economie door betere verdelingen qua tijd van de infrastructuur. Te denken valt hierbij de intrede van nachtleveringen en buiten de reguliere (oude) werktijden.

Lees het verhaal van Erik Jan Nijssen.

Gilbert Dinsbach

“Old thinking and handling are often not the right methods to get the desired new views and necessary changes.”                                

Doordat we nu allemaal thuis zijn, worden er onderling veel ideeën uitgewisseld aan de eettafel. Ideeën wat te doen in het post-Corona tijdperk. Welke kansen zijn er en welke beperkingen. Dat is heel verfrissend en stemt tot nadenken. Vorige week heb ik nog telefonisch contact gehad met de opdrachtgever en afhankelijk van de regeringsbesluiten, wilt de opdrachtgever dat er vanaf komende week langzaamaan wordt opgeschaald. In ieder geval offline en met een plan om online te starten. Dat is een lichtpuntje aan het einde van de tunnel.

Lees het verhaal van Gilbert Dinsbach

Fred van den Berg

Het was Winston Churchill die ooit heeft gezegd: “never let a good crisis go to waste”                                           

Vanzelfsprekend is er nu extra aandacht voor de kostenkant, wat op zich beschouwd moet worden als een kans en een voordeel van deze crisis.  En als we het hebben over “cost saving” dan ligt de focus zeker op Supply Chain. Meer dan ooit moet inkoop zich nu afvragen welke inspanningen nodig zijn om met de inkoopactiviteiten maximaal bij te dragen aan het ondernemingsresultaat.

Lees het verhaal van Fred van den Berg.

Dennis Rueb               

Crisis = aanpassen en meebewegen                                               

In eerste instantie denk je, wat een ellende daar in Italië, dan in Brabant en dan hoor je ineens om je heen dat het daar ook mensen raakt. Voor mij zijn het vooral de persoonlijke verhalen die indruk maken. Maar ook ben ik onder de indruk van het improviserend vermogen van mensen. Het maakt mensen soms bang en vleugellam, maar er zijn ook mensen die er heel creatief van worden.

Lees het verhaal van Dennis Rueb.

Erik van Loon

De crisis laat zien dat we kwetsbaar zijn, maar ook inventief en flexibel

Ik werk in Antwerpen bij VOPAK en daar werd al snel duidelijk dat we ons moesten organiseren naar de nieuwe situatie. VOPAK is een belangrijke, kritische en van levensbelang zijnde partner voor de economie. We hebben tankopslag voor grondstoffen voor de productie van brandstof, voedsel en de medische bedrijven. Het werk moet doorgang blijven vinden. Operationele medewerkers blijven op de terminals, afscheiding tussen buiten en binnen is gegarandeerd. Kantoorpersoneel werkt zoveel mogelijk vanuit huis. Met leveranciers en contractors zijn afspraken gemaakt om de projecten door te laten gaan, e.e.a. met inachtname van alle richtlijnen van de overheid.

Lees het verhaal van Erik van Loon

Maria van der Bruggen

Wie had kunnen denken dat we in maart 2020 ineens heel anders in het leven zouden staan?

Wat ik mooi vind om te zien, is dat er een projectteam die niet op voorhand met elkaar had samengewerkt elkaar via video calls nader leerde kennen en met elkaar hele snelle stappen hebben gezet om de contractering tijdig te kunnen opleveren. Het management heeft daar zeker in bijgedragen. Je ziet dat als iets moet het ook daadwerkelijk kan binnen de bedrijven met in acht name van de geldende regels, alleen versneld.

Lees het verhaal van Maria van der Bruggen

Leo Stoelinga

Samenwerken is het medicijn in crisistijden.

Ik vind de crisis enorm spannend en uitdagend tegelijk. Wat gaat dit voor mij betekenen voor mijn werk en opdrachten? Hoeveel vraag blijf er bestaan naar begeleiding en trainingen? Er ontstaan ook nieuwe vragen en behoeften voor directies. Het komt aan op samenwerken, maar hoe doe je dat? Een ding is zeker. We moeten op zoek naar een nieuwe of een bijgestelde economie. Het nieuwe normaal doen is waar het (weer) naartoe moet. Wat betekent dit voor de medewerkers, leveranciers en opdrachtgevers?

Lees het verhaal van Leo Stoelinga

Lees de persoonlijke verhalen van alle Inkoopprofessionals in ons nieuwsoverzicht.