Masterclass Plan van Aanpak

U heeft een mooie uitdaging te pakken bij uw organisatie. U mag een verandertraject doorvoeren, een implementatie begeleiden of een ander project uitvoeren. Voor veel projecten is het echter wel zaak dat u hiervoor een gedegen analyse en/of goed projectplan kunt opstellen. Het maakt hierbij niet uit of het gaat om een marketingplan, communicatieplan, hrm-plan, financieel plan, businessplan of een ict-plan.

Wilt u weten hoe u een scherp en doordacht plan van aanpak kunt schrijven maar heeft u geen tijd of behoefte om een opleiding hiervoor te volgen? Dan is deze compacte Masterclass: ‘Een Plan Van Aanpak schrijven’ de juiste keuze.

Onderwerpen

 • U leert hoe u een goed gefundeerd plan van aanpak opstelt voor uw business.
 • U leert hoe u uw theoretische managementkennis aan de praktijk kunt koppelen
 • U leert hoe u uw plan kunt vertalen vanuit de strategie naar de praktijk
 • U leert hoe u een gedegen analyse kunt opzetten en uitvoeren
 • U wordt bij het schrijven van uw plan begeleidt op de ‘SMART-principes’
 • U leert een  realistische planning, begroting en targets op te stellen
 • U leert de strategie te vertalen naar een marketing- of communicatieplan,
 • Hrm-plan, financieel plan, contentplan, businessplan of een ict-plan
 • U leert hoe u uw gemaakte keuzes goed kunt beargumenteren
 • U leert hoe u intern draagvlak kunt verkrijgen voor uw plan van aanpak
 • Na afloop van de Masterclass kunt u direct met uw plan in de praktijk aan de slag

Resultaat

De Masterclass ‘Een Plan Van Aanpak Schrijven’ verschaft u de kennis én de vaardigheden om managementvraagstukken om te zetten in het juiste concrete en operationele beleid. U leert hoe u een goed plan opstelt, en hoe dat plan concreet kan worden uitgevoerd binnen uw organisatie. Het maakt hierbij niet uit of het gaat om een marketingplan, communicatieplan, hrm-plan, financieel plan, businessplan of een ict-plan.

Na afloop van de Masterclass bent u in staat om zelfstandig uitvoering te geven aan het plan van aanpak en een effectief verander- of implementatieproces door te voeren.

Na afloop van de Masterclass kunt u direct met uw eigen plan van aanpak aan de slag.