Inkoop in de publieke sector

Een inkoper in de publiek sector weet de juiste balans te vinden tussen doelmatigheid en rechtmatigheid. Doelmatigheid staat uiteraard voorop, want wat heb je er anders aan? Uiteraard wel aanbesteed op rechtmatige wijze.

Inkoop ID heeft verschillende opdrachtgevers in de publieke sector, waaronder:

 • Gemeentes;
 • Waterschappen;
 • Ministeries;
 • Provincies;
 • Academische Ziekenhuizen;
 • Universiteiten;
 • Veiligheidsregio’s;
 • Publiekrechtelijke stichtingen;
 • Semipublieke instellingen.

Type inkoopprofessionals
Door de complexiteit van aanbestedingen moet een inkoper in de publieke sector de juiste focus hebben op onder andere transparantie en het op juiste wijze naleven van de processen en procedures. Zij hebben kennis van hoe een Europese Aanbesteding uit te voeren en met welke wetgeving en richtlijnen zij rekening dienen te houden.

Inkoop ID maakt het verschil

Jaarlijks koopt de Rijksoverheid voor zo’n 10 miljard euro aan goederen en diensten in (bron: rijksoverheid.nl). Professionele inkopers en inkoopadviseurs dragen hun steentje bij om dit geld zo verantwoord mogelijk uit te geven. Bij aanbestedingen vanuit de overheid spelen maatschappelijke belangen een grote rol, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, social return, innovatie en milieuaspecten.

Welke kennis kunt u van onze inkoopprofessionals verwachten?
Onze inkoopprofessionals hebben ruime kennis van, of hebben zich gespecialiseerd in:

 • Europese aanbestedingen van werken en/of diensten;
 • Enkelvoudige en meervoudig onderhandse aanbestedingen;
 • Wet- en regelgeving en EU-richtlijnen met betrekking tot aanbestedingen;
 • Contractbeheer.

Praktijkcases

Haga Ziekenhuis

Inkoop professionals
Lees meer

Huisartsenpraktijk

Inkoop professionals
Lees meer

Welke ervaring kunt u van onze inkoopprofessionals verwachten:

 • Onze inkoopadviseurs zijn het gewend om zich door politiek gevoelige en complexe organisaties te bewegen;
 • Ze zijn analytisch sterk en weten goed het overzicht te behouden. Doorzetters met geduld. Sommige aanbestedingen kunnen nogal eens tijdrovend zijn;
 • Ze weten processen en procedures nauwgezet te volgen. Al staat doelmatigheid voorop, de uitvoering dient wel rechtmatig te geschieden;
 • Onze inkoopadviseurs zijn adviesvaardig en kunnen helpen met het opstellen van PVE’s en bestekken.

Interesse in onze inkopers in de publieke sector

Ja ik wil meer informatie!